2012. július 9., hétfő

Mennyit ér egy ember? - Egy történet a könyvből...


PIROGOK... ÉS LOVAK


Az erőm napról napra fogyott. És mégis, összehasonlítva a helyzetemet a földijeimével, sokkal derekasabban bírtam náluk. Szinte valamennyien a végsőkig kimerültek. Hohrinnak be kellett volna látnia, hogy már nem számítanak munkaerőnek, hogy etetnie kell őket, ha hasznot akar látni belőlük, mégsem fordult meg a fejében, hogy a korbács nem elég...
Nem, Hohrin nem volt gazda. Elég volt rápillantani a lovakra...
A normát túlteljesítő fuvarosoknak joguk volt céklás vagy áfonyás pirogot vásárolni. A pirogok miatt gyötörték halálra a lovakat. Félelmetes volt a látvány, ahogyan az éhségtől elembertelenedett fuvarosok ütötték-verték az erejük végén járó állatokat. A ló, ha elesett, csak meg-megrángott a záporozó ütések alatt, a kocsis meg tovább ütlegelte, látván, hogy oda a pirog. Pedig milyen nagyszerű lovak voltak. A szibériai lovak híresen robusztus fajta. Ha nincsenek a pirogok... Ilyen volt Hohrin rendszere.
Azt tartja a mondás: a daliákat nem a mesékkel tartják jól..., de nálunk a favágókat gyűlésekkel táplálták...
Az emberekkel éppolyan ostobán bántak (a humánumról már nem is beszélek: az általános ösztökék, mint az éhség és a félelem – úgy hatottak, akár az ostor a fáradtságtól összerogyott lóra). Akkortájt határozott úgy Hohrin, hogy emeli – a gyűlések adagját. Még gyakrabban tereltek be minket a klubba, és Hohrin egyenként teremtett le minket, mert nem voltunk elég lelkesek. A favágók közül Vászja Puskarszkij volt a legügyesebb – egy helybéli szabad ember. Hohrin azt ajánlgatta, hogy vele versenyezzünk.
Puskarszkij, mint sztahanovista, rendkívüli kedvezményeket élvezett: a levest meg a kenyeret is soron kívül adták ki neki, joga volt két, sőt három adag levest is elvenni, sőt második fogást is kapott, amely többnyire lóhúsból készült. Hohrin biztos volt benne, hogy Puskarszkij az ő embere, és hűségesen visszhangozza a szavait. Ezzel magyarázható, hogy felajánlotta neki, tartson beszédet az emelvényről. Puskarszkij habozott, azt dünnyögte:
Dimitrij Alekszejevics, nem vagyok én arra képes... Meg aztán, mit is mondhatnék?
Gyere csak, gyere Puskarszkij! Oszd meg a tapasztalataidat, hadd tudják meg, mire képes az, aki akar.
Nem tudok én tanácsot adni. Hiszen ők is szívesen...
Én meg azt mondom, hogy tudsz is meg kötelességed is megosztani a tapasztalatodat. Ne szájalj, beszélj!
Puskarszkij kelletlenül felment az emelvényre. Egy pillanatig ott állt, komor arcán határozatlanság. Majd hirtelen megrázkódott és mondani kezdte:
Tényleg akarja tudni, hogy én miért teljesítem a normát, és ők miért nem? Ősszel levágtam a bikát. Van húsunk. Tele hassal indulok dolgozni. A munkába is viszek egy darab húst. Otthon nem vár se gyerek, se öreg. A feleségem velem dolgozik. És mind a kettőnknek bőséggel van mit ennie... És mégis, este, a munka végeztével alig állok a lábamon... Úgy támolygok hazáig, a fákba kapaszkodva.
Legyintett, és lement az emelvényről. A teremben síri csend honolt. Puskarszkij többé nem volt sztahanovista. Vászja Tyimosenkót nevezték ki sztahanovistának, igen, kinevezték, ahogy mondom.
Az egészségtől majd kicsattanó, tizennyolc-tizenkilenc év körüli fiút. Apró koponya, holdvilág kép, lapát fülek. Talán nem is volt rossz ember. De bizonyosan buta. Ő volt Hohrin számára a legalkalmasabb példány. Azt felfogta, hogy milyen előnyök illetik meg, és azonnal tudta, hogy itt ő lesz a világ közepe. Külön asztalt kap az étkezdében, az asztalon zászlócska, a háta mögött nagybetűs felirat: „Sztahanovista". Annyi porciót vehet magának, ahányat csak akar, bár a kondérban az adagok száma a munkásokéval egyezett meg... Azonkívül a boltban kapott még disznóhúskonzervet meg szalonnás babot.
Milyen undorító volt ránézni is. Kacsázva járt. Zsírtól fénylő képe örökké vigyorgott. Egyszóval megtestesítette a „diadalmas söpredéket".
Egy vödörrel járt az étkezdébe. Megkapja a nyolc adag levesét rozsgaluskával, beleönti a vödörbe, kinyit egy húskonzervet és látványosan csámcsogva falatozni kezd, a neki fenntartott, „személyes" asztala mögött, lábait szétterpesztve. Mi munkások igyekeztünk minél távolabb tartani magunkat tőle, hogy ne érezzük egész helyzetünk megalázottságát. De néhányan a földijeim közül állandóan ott lábatlankodtak körülötte, konc reményében. Emlékszem, hogyan oldalgott oda hozzá a Sztojkanba való Alekszandrov, korábban jómódú paraszt, és hogyan könyörgött neki egy kis leves aljáért a vödörből. A nem is olyan régen még kihízott, kerek képű, szintén tizennyolc éves legény ijesztő benyomást keltett: lesoványodott, borotválatlan, mocskos volt, a válla beesett, szeme lázasan csillogott.
Fütyülök rád – vigyorgott görbén Tyimosenko. – Kell az a tehénkémnek is...
Eszembe jutott,  Jadwiga aki a leves adagját szintén a vödörbe öntötte, hogy azután felvizezve megetethesse vele a nyolc gyerekét. Végtelen undor fogott el, legyűrtem a levest és elsiettem...Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése