2013. április 11., csütörtök

Charles Dickens: Barnaby Rudge - avagy a legrosszabbnak mondott Dickens regény...


Eredeti cím: Barnaby Rudge
Műfaj: szépirodalom
Első kiadás: 1841.
Fordító: Szántó Judit
Kiadó: Európa Könyvkiadó
Hazai kiadások: 20121872 - Berczik Árpád fordításában
Oldalszám: 701


Közvetlenül az Ódon ritkaságok boltja után, 1841-ben jelentette meg Dickens ezt az első történelmi regényét (amelyet aztán, jóval később, a Két város regénye követett még). Véres, felbolydult tizennyolcadik századi világot ábrázol, a katolikusellenes, úgynevezett Gordon-zavargások idejét: a vallási intolerancia története egy rejtélyes gyilkosságéval fonódik össze, amelynek főalakja a félkegyelmű fiú, Barnaby Rudge apja. Amikor fény derül a gyilkos kilétére, a londoni utcai harcokba belekeveredő szegény Barnabynak is veszélybe kerül az élete. A randalírozó, törő-zúzó-pusztító csőcselék ábrázolása sokkolóan hatott a korabeli olvasókra, a következő nemzedékek viszont igen hamar saját történelmük egy-egy epizódjára ismerhettek benne. Még szerencse, hogy a dörzsölt, cinikus, részvétlen nagyvárost és a benne játszódó jeleneteket elbűvölő, romantikus vidéki helyszínek, szerelmek, életképek ellensúlyozzák. Ez a hátborzongatóan izgalmas mű utoljára százhúsz éve jelent meg magyarul most kiváló, vadonatúj fordításban, az eredeti illusztrációkkal adjuk az olvasó kezébe!

A könyvről...
Charles Dickens születésének kétszázadik évfordulója alkalmából az Európa kiadó új fordításban jelentette meg az írófejedelem Barnaby Rudge című monumentális regényét. Szükség is volt már a frissítésre, hiszen a kötet utoljára 1841-ben volt elérhető az olvasóközönség számára. Habár a Dickens-láz a szerző halála óta csökkent, művei kiállták az idő vasfogát, és a mai napig a legkeresettebb klasszikusok közé tartoznak.

" Az üres edények sokkal dallamosabban csapódnak a földhöz, mint ha teli volnának, mint ahogy gyakorta tapasztalhatjuk, hogy a hamis érzelmek szólnak ezen a világon a leghangosabban, és aratják a legnagyobb tetszést."

Ez a patinás regény – mely szám szerint a szerző ötödik könyve – a 18. századi Londonba, az 1780-as Gordon lázadások idejébe kalauzolja el az olvasót. A rövid, de annál szégyenteljesebb történelmi epizód mára szinte a feledés homályába merült. Katolikusellenességben fogantatott, majd a csőcselék randalírozásában teljesedett ki, végül a hadsereg erőteljes fellépésének és túlkapásainak köszönhetően brutális kegyetlenségbe torkollott. Az együgyű Barnaby, extrém külseje, és befolyásolható személyisége szinte azonnal magára vonja a morálisan züllött, olcsó szórakozást kereső negatív szereplők figyelemét. Kedvenc háziállatával – egy Karmos nevű hollóval – szinte észrevétlenül sodródik a veszélyes csőcselék vezéralakjai mellé, majd később öntudatlanul a gyalázatos felkelés emblematikus hősévé növi ki magát.

"A zavargások négy napon át tartó tetőzése során hetvenkét magánház és négy erős börtön semmisült meg. A kárvallottakat ért anyagi anyagi veszteség saját becslésük szerint százötvenezer fontra rúgott; de elfogulatlan kárbecslők is legalább százhuszonötezer fontra értékelték. A hatalmas veszteséget hamarosan megtérítette az államkassza, az alsóház ilyen értelmű határozata alapján..."

Illusztráció a könyvből
A korabeli, de még a mostani kritikák is elmarasztalják Dickenst, és Barnaby Rudge történetét tartják a leggyöngébb alkotásának. „A regény túl hosszú, a rosszfiúk laposak, a nők színtelenek, a cselekményvezetés abszurd, Lord Gordonnak semmi jelleme!” – harsogják az ítészek, ezzel azonban vitatkoznék… Bár tény, hogy Dickens profilja nem a történelem, és az is, hogy ezt a regényt kifejezetten pénzkeresési céllal írta, mégis nem győzök csodálkozni azon, hogy micsoda elementáris megjelenítő erővel és pszichológiai mélységekkel képes dolgozni. A börtönostrom jelenete lebilincselő. Szavaival képeket fest elénk, és a tömegpszichózis elfajulása közepette szorongva éljük át a címszereplők drámáját.
Ez a tekintélyt parancsoló vastag kötet alig pár nap eseményeit meséli el, talán hosszabban is, mint ahogy az szeretnénk, de a kor kiadási divatjait tanulmányozva hamar rábukkanhatunk a terjengősség titkára. Mikor leszerződött a történet megírására, igencsak pénz szűkében volt. Szeretett nagystílű fogadásokat adni, megtakarításai nem voltak, ráadásul igen kihívóan és gazdagon öltözködött, nem véletlenül gúnyolta őt úgy Thackeray: „csupa muskátli és lokni.” 
A kiadó meglovagolva a már sztáríróvá avanzsált Dickens hírnevét, részletekben, havi lebontásban adta közre művét. A folytatásos regényfüzet ára jóval olcsóbb volt, mint egy könyv, így a vásárlók is szívesebben vették és gyűjtötték a kiadványokat. A Dickens regények ezzel a módszerrel olyan rétegekhez is eljutottak, akik életükben először vettek a kezükbe igazi irodalmat, a regény hőseinek neve pedig szinte közszájon forgott.
A szerző példátlan sikere azonban inkább tiszteleten alapult. Költekező életmódja miatt, állandó anyagi problémák közepette ezekből a folytatásos történetekből tudott csak megélni. Este tíztől sokszor hajnalig rótta a sorokat kedvenc lúdtollával, melyet mindig maga hegyezett.
A bő terjedelem ellenére az alkotói tolófájdalom nyomát sem véltem felfedezni. A kitérők és leírások mindvégig dickensi-igényességben tündökölnek, elegáns és finom humora pedig szinte átszövi a szöveg egészét. Dickens legnagyobb erőssége a karakterábrázolás, az emberi jellem gyöngeségeit senki sem tudja olyan malíciával megrajzolni, ahogy azt ő teszi a regénybeli Mr. Tappertit esetén. A szem legapróbb villanásától kiindulva az utolsó díszgombig minden szokást és gyarló tulajdonságot szemléletesen bemutat, külcsín és belbecs előtte nem marad rejtve.

Mr. Tappertit
...régimódi jelenség volt; keskeny arcú, lesimított hajú, hegyes orrú, apró szemű kis fickó, alig több, mint öt láb magas, noha teljes meggyőződéssel hitte, hogy középtermetűnél még magasabb is. Ugyanígy el volt ragadtatva elég formás, bár túl nyüzüge alakjától, és a megszállottságig lelkesedett a lábáért, amely a térdnadrág alatti szakaszon már-már kuriózumszerűen cingár volt. Ami szemének varázserejét illeti, táplált magában nem egy bizarr, nagyzoló gondolatot, amelyen még legbizalmasabb barátai sem igazodtak el. Nagy merészen még azzal is kérkedett, hogy a leggőgösebb szépséget is leigázhatja és megtörheti egy egyszerű módszerrel: elegendő, ha tetőtől talpig végigméri. Megjegyzendő azonban, hogy sem erről a képességéről, sem a hasonló és ugyancsak felmagasztalt módszerről, amellyel, úgymond, még a dühöngő vagy veszett állatokat is legyűri és a földre teríti, eleddig nem adott kielégítő és perdöntő bizonyítékot.
A fenti adatokból arra következtethetünk, hogy Mr. Tappertit csenevész kis testébe nem csekély becsvágy és nagyratörés szorult. És mint ahogy bizonyos italok, ha túl szűk hordóba kerülnek, felforrnak és megerjednek börtönükben, úgy habzott és fortyogott néha Mr. Tappertit spirituális esszenciája, más szóval a lelke a testben, mint értékes hordóban, mígnem rést hasítva magának kifutott. Az efféle esetekre utalva általában megjegyezte, hogy a lelke a fejébe szállt. Ezen újfajta mámor pillanataiban számos kínos kis baleset érte, amelyeket nem csekély nehézségek árán igyekezett eltitkolni érdemes gazdája elől."

Barnaby Rudge és Karmos
Szatírájának csúcspontja, hogy a történet két kulcsfiguráját kontrasztba állítja. Az egyik oldalon Lord Gordon – a valóságos történelmi személyiség, a tüzes beszédű, lázító értelmiségi, a másik oldalon pedig a komplett idióta Barnaby. A sors fintora, hogy az események sodrában mindketten egyforma hírnévre és elismertségre tesznek szert, megváltást azonban csak egyikük nyerhet.
A regényt átíveli két kellemes romantikus szál, és egy igaz férfi-nő barátság elbeszélése is. Így nem csoda, hogy alig készült el a regény fele, mikor a vállalkozó szellemű színtársulatok már színpadra is állították a Barnaby Rudge-t.

"A szeretet nem olyan sérülékeny, mint a szenvedély, de sebei mélyebbre hatolnak és tartósabbak."

A könyv eredeti címe egyébként Gabriel Varden volt, melyet a kiadó szinte azonnal megváltoztatott. Úgy tartották, hogy a viktoriánus szentimentalistáknak Rudge esetlen figurája jóval emlékezetesebb és szerethetőbb lesz, mint a regénybeli kovács – Varden, aki a makulátlan jellemű ember mintapéldánya.
Kevesen tudják, de ennek a regénynek köszönhetjük egyébként Edgar Allan Poe A holló  című híres versét. Poe-t a fogyatékos Barnaby szelíd hollója ihlette, így a madár kétszeresen is halhatatlanná vált a világirodalomban.
A könyv további különlegessége, hogy a fejezeteket az első kiadások szépséges fametszetei gazdagítják, mely szintén folytatásos regényfüzet eredetére utal. Ez volt ugyanis a kor fő illusztrációs profilja. Ahogy elkészült a szöveg, már ment is az illusztrátorhoz, aki elkészítette hozzá a díszes iniciálékat és metszeteket, és a nyersanyag így ment tovább a nyomdába.

"A baj nem jár egyedül, tartja a régi mondás. Aligha vonható kétségbe, hogy a baj vérbeli társas lény, és ha rajban repül, szeszélyesen választja meg, hová szálljon. Társaival előszeretettel csoportosul valamilyen szerencsétlen flótás fején, amíg ott már egy babszemnyi hely sem marad, míg mások, akiknek a feje ugyanilyen alkalmas volna, tudomást sem vesz."

Hogy mennyire jövedelmező a hazai piacon a klasszikusok kiadása, arról keveset tudni, de annyi biztos, hogy csak kevés kiadó engedheti meg magának azt a luxust, hogy életműsorozatot indítson. Csak reménykedhetünk abban, hogy Dickens életmű-feldolgozása nem marad majd félbe, és lesz elég felvásárló köre az elbeszélő szépirodalom eme gyöngyszemeinek. Angliában ez sikerült. Szülőföldjén az író összes műve hiánytalanul beszerezhető a könyvesboltokban, újranyomásuk pedig nem csak presztízskérdés, hanem jövedelmező befektetés. A Barnaby Rudge a 2012-es szerzői életműsorozat igazi meglepetése. Összességében pedig elmondhatjuk, hogy Dickens legrosszabbnak mondott, és legkevésbé olvasott könyve is irigylésre méltóan kiváló, maradandó alkotás.


A Profundus Librum értékelése:
10/8
Kiemelkedően hatásos és ötletes mű, emlékezetes élmény, pár év múlva újraolvasható, a műfajt csak kerülgetőknek is ajánlható.


A könyvért külön köszönet az Európa Könyvkiadónak !

Webajánló:

Nyomtatható könyvjelző:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése