2012. szeptember 15., szombat

David Herbert Lawrence: Tövis a testben

Eredeti cím: A válogatás az alábbi kötetek alapján készült: The Prussian Officer, The Woman Who Rode Away, St Mawe, The Princess
Műfaj: Szépirodalom
Fordítók: Balázs Éva, Mesterházi Mónika
Kiadó: Geopen Könyvkiadó
Kiadás ideje: 2011.
Oldalszám: 304

David Herbert Lawrence (1885–1930) angol író nevét a magyar olvasók zöme első hallásra a Lady Chatterley szeretője című erotikus regényével kapcsolja össze, pedig sokféle műfajban megmutatta ragyogó tehetségét. Számos regény, novella, vers, színpadi mű, esszé, fordítás maradt fenn utána. Írásai a modern kor és iparosodás elembertelenítő hatásainak alapos vizsgálatáról tanúskodnak. Kemény kritikái miatt hivatalosan körözték, cenzúrázták és félreértették, emiatt önkéntes száműzetésbe vonult. A tövis a testben című válogatás elbeszélései 1904 és 1914 között születtek. Hősei sokfélék. Van köztük arisztokrata tiszt, aki végzetes leszámolásba hajszolja tisztiszolgáját, félelmeivel viaskodó, ösztöneit szabadjára engedő katona, önmagát alárendelő, de függetlenségét védő bányász, rangkórságban szenvedő tiszteletes, önfeladó vagy az érzelmeit vállaló fiatal nő. Vér, láng, sötétség – ezek azok a drámai erejű hívószavak, amelyek vezérmotívumként az itt összeválogatott elbeszélések többségében is jelen vannak. Beleillenek abba a különleges kifejezésmódba, amellyel Lawrence az értelem és az ösztönök egyensúlyra törekvő összefonódását hirdette. És amelynek köszönhetően erőteljes, összetett érzelemvilágú, látomásos elbeszélések születtek tollából.

Könyvajánló
"Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem
kedves az Ő hazájában." (Biblia - Lk. 4,24) 
David Herbert Lawrence a fiatalabb nemzedék számára szinte teljesen ismeretlen szerző, legfeljebb a Lady Chatterley szeretője című írásáról hallottak, de feltételezhetően azt sem olvasták. Pedig különleges, mégis hétköznapi karaktereit, drámai erejű szenvedélyességét, pokoli mélységeit a mai népszerű vámpír- és "szürke árnyalatos irodalom" még csak meg sem közelítheti. D. H. Lawrencetől számítjuk a modern erotikát, és ő használta először nyomtatásban a "fuck" kifejezést, így nem is csodálkozhatunk nagyon azon, hogy a maga korában a nagyobb kiadók nemcsak mellőzték őt, hanem egyenesen kirekesztették "vulgáris és erkölcsromboló" történetei miatt.

Írásai leginkább külföldön, vagy magánkiadásban jelentek meg. Jó barátja Aldous Huxley hiába kampányolt mellette, E. M. Forster kora legnagyszerűbb írójának és regényújítónak nevezte, az átütő siker csak halála után érte el ezt a ragyogó tehetségű férfit. Nagyjából bármit írt, bármiről szólt, az garantáltan botrányt kavart, sőt, még rendőrségi körözést is kiadtak ellene. Mikor 45 éves korában elhunyt az önkéntes száműzetésben, Új-Mexikóban minden megváltozott. Anglia mintha nem is égette volna el könyveit, nem is írta volna vezércikkekben, hogy gusztustalan, hirtelen, és érthetetlen módon szélirányt váltott... Könnyekben tört ki mély gyászában, és az utána következő években nem kevesebb mint 15 monográfiai esszé jelenik meg munkásságáról, ma pedig az új angol irodalom egyik legjelentősebb alakjaként tartják számon.

A közszemérem ellen indított rohamai a XXI. századi olvasó számára már nemigen jelentenek semmit, elavultak. Meghökkentés-kapacitása elévült, hiszen a szexualitás, és a pornográfia lassan természetes velejárója mindennapi életünknek, sőt marketingcéllal tudatosan alkalmazott látványelem. Harsánysága, kinyilatkoztatásai, szabadosságai, és provokációi így mindenképp "tegnapelőttiek". Lawrence-t a bátorsága, emberismerete, lélektani mélységei, a szavak és érzések virtuóz használata teszi halhatatlanná.

Egy korabeli újságcikk szégyenteljesnek bélyegzi D.H.L. írását
"Vasárnap reggel az anya kivételével az egész család levonult a templomba, a nyakigláb lánykák kopott ruháikban, a fiúk fekete kabátban és hozzá nem illő szürke nadrágban. Szótlanul, közömbös arccal mentek el apjuk hívei mellett, gyermekajkukat büszkén összeszorítva a gőgtől, amely csaknem a végzetük volt, gyermekszemük meg már mintha nem is látott volna. Miss Mary, a legidősebb ment legelöl. Finom arcélű, sudár, karcsú lány volt, egy magasabb rendű sorsnak való engedelmesség büszke tartásával lépkedett. Miss Louisa, a második, alacsony és vaskos volt, ránézésre önfejű. Több ellensége akadt, mint példaképe. Ő felügyelt a kisebb gyerekekre, Miss Mary pedig a nagyobbakra. A bányászcsemeték csak bámulták a tiszteletes családjának szótlan, rátarti vonulását, és miközben kigúnyolták a kisfiúk nadrágját, megcsapta őket az előkelőség meg a különlegesség levegője, és a kisebbrendűség érzése már mindannyiuk szívében gyűlöletet szított."  (A tiszteletes leányai)

Tövis a testben...
Erőteljes, felkavaró, fájdalmasan szép könyv. Az első, alig 35 oldalas novella után le kellett raknom a könyvet, mert olyan megindító, és megrázó élmény volt, hogy képtelen voltam aznap már folytatni, de nemcsak én voltam ezzel így... Balázs Éva, a könyv fordítója is elmesélte, hogy A porosz tiszt című írás szinte letaglózta. Az író képes arra, hogy olyan szakadékba lökje saját olvasóját, hogy az egy ideig garantáltan nem tér magához az iszonyattól. De nem akarok megriasztani senkit, a könyvben nincsenek vérengzések, de a szereplők lelki ütközetei gyakran brutálisabbak, mint egy mészárlás, még ha a végkimenetel azonos is minkét esetben.
Ez a kis könyv pont olyan amilyen a címe, tövis a testben! Képtelenség egy ülésre végigolvasni. Minden nap egy novellát vállaltam csak be, és az első pillanatban kiderült, hogy elalvás előtti olvasmánynak teljességgel alkalmatlan. Annyi rétege van, és olyan sokáig képes dolgozni még az emberben, hogy hajnalig tépelődhetünk rajta...
  D. H. Lawrence apja   
Lawrence az az író, akinél minél többet tudunk az életéről, annál jobban megérjük és élvezzük a művészetét, minden írásában megtaláljuk az önéletrajzi elemeket. De nemcsak önmagáról vall műveiben, hanem környezetéről is, ezért is gyűlölte annyira környezete, akik magukra ismertek egy-egy szereplőben.
Mikor a BBC filmet forgatott életéről, és át kellett volna haladniuk az egyik eastwood-i nemesi birtokon, azok kitiltották őket, mert igen kedvezőtlen színben lettek ábrázolva - bár álnéven, de mégis felismerhetően - egyik könyvében. Ez a neheztelést azóta a következő generáció is megörökölte, és amilyen hagyománytisztelő az angol, oly biztos, hogy ez az ellenszenv még hosszú ideig kitart majd.

Megszöktette, majd elvette feleségül
Lawrence-t sehol sem fogadták szívesen. Bányászcsaládba született, apja autoriter személyiségtípusa, és alkoholizmusa az egész családra rányomta bélyegét. És minthogy az ellentétek vonzzák egymást, a brutális alfahím apa felesége egy törékeny, művelt, arisztokratikus beszédű tanárnő. Ez a disszonancia a könyvben is sokszor visszaköszön majd, ahogy a kegyetlen és méltatlan bányászélet hétköznapjai. A családi béke nem létező fogalom volt számukra, melyen az író megszületése csak rontott. Vékony, beteges, és gyenge fiúcska volt, finomsága inkább a lányokra emlékeztetett, alapélményül kapta a szegénységet és az elnyomást. Viszont szeretett tanulni. Intellektuális fejlődését pedig az édesanyja gardírozta, így ő lett az első eastwoodi bányászgyerek, aki bekerülhetett a felsőoktatásba. Az arisztokrácia azonban nem fogadta be, mégiscsak "munkáskölök". Egyedül egyik egyetemi tanára fogadta keblére, aminek az lett a vége, hogy Lawrence elcsábította feleségét. Az asszonyt olyannyira magával ragadta a szenvedély, hogy otthagyta korábbi megbecsült életét, három gyermekét, és megszökött férje folyton lázongó, tüzes temperamentumú diákjával. Történetük később Lawrence legismertebb világhírű alkotásához, a Lady Chatterley szeretőjéhez adta meg az alapötletet, és ihletet. (bár egyéb teóriák is vannak arra, hogyan született a könyv)
D.H. Lawrence édesanyja érzékeny, finom lelkű művelt
asszony volt. Kapcsolatuk igen szoros és  bensőséges volt.

Persze novelláiban, és írásaiban a szerelem erőteljes jelenléte a férfikritikusokat alaposan felbőszítette, íme egy vitriolos nyilatkozat a korabeli sajtóból:
" Ennyi tehetséget kevesen fecséreltek meddő anyagba, s ehhez képest a kézzelfogható eredmény is bámulatosan csekély."

Akik szeretik az erős, független és büszke női karaktereket, azok hamar meg fogják kedvelni a D.H.L. írásokat. A puritán örökségű Angliában elsöprő elkötelezettséggel tört utat azoknak a művelt, értékes asszonyoknak akiket a tradícionális élet cselédsorba kényszerített. Sokan a feminizmus előszeleként értékelik műveit. Páratlan érzékenységű, és kifejezőerejű író, a mélylélektani realista próza mestere. Ezért mindegy hányszor olvasok el 1-1 novellát, mindig találok benne új feszültséget és izgalmat.  A Tövis a testben 12 elbeszélést tartalmaz, és elmondható, hogy a legtöbbet dicsért rövid írásainak gyűjteménye. Olyan novellákat olvashatunk, mint például A porosz tiszt, Árnyék a rózsakertben, vagy A krizantémok illata. Történeteiben gyakran találkozhattok azzal a kivételes képességével, hogy egy tömör mondatban lesújt szereplőire, és egy életnyi tragédiával szembesíti őket. A hagyományos, hipokrita életmódban vegetáló novellahősök megmérettetnek az értelem és a szenvedély harcában, és a Lawrence-i életfilozófiát ismerők előtt nem kérdéses mit fognak választani.
Lawrence nemcsak írt, de festett is. Első kiállításakor a látogatót
elnémultak a megbotránkozottságtól. A képek utolsó kiállítása 2003-ban
volt egy könyvesboltban. Sokan fanyalogtak, hogy a képeket öncélú
eroticizmus jellemzi, és a festő anatómiai tudatlansága szinte ordít.
A közönség másik fele mély értéssel  fogadta a képeket. Szerintük
a szándékosan felnagyított comb, fenék és mell delejes erejű
művészi kifejezésmód.

"Húszévesen aztán Alfred megszökött, és beállt a haditengerészethez. A szolgálat csinált belőle férfit. Pedig kegyetlenül gyűlölte a szolgálatot, az alárendeltséget. A katonai fegyelem szorításában évekig harcolt önmagával az önbecsülésért, legyőzve vak dühöt, szégyent és görcsös alsóbbrendűség-érzetét. A megaláztatás és az önutálat poklát megjárva egyfajta belső szabadságot vívott ki magának. És eszményített anyja iránti szeretete táplálta benne a hitet és a reményt."

Osztálykülönbségek, kasztrendszerbe rekedt elmék..., uralkodás, és elnyomás, szenvedély és szerelem, iparosodás és szegénység, szorongások, erotika, rejtett homoszexualitás. Mindezzel egyszerre bombázza az Olvasót. Írásai nem élik reneszánszukat, ezért nagy bátorság volt a Geopentől, hogy feltámasztotta hamvadó poraiból ezeket a remekműveket.

Végezetül egy filmajánló D.H. Lawrence életéről: PRIEST OF LOVE (1981)
Profundus Librum értékelése:
10/10
 Mesterien megírt, korszakalkotó, szinte hibátlan alkotás. Többször is élmény lehet végigolvasni, a műfajt messziről kerülőknek is nyugodtan ajánlható. 
Az író életművének kedvelői számára alapkönyv.

A könyvért külön köszönet a  Geopen Könyvkiadónak, 
 ill. Évának és Zsuzsának, 
akik a figyelmembe ajánlották 
ezt a könyvet. 

Webajánló:
Dokumentumfilm D.H.Lawrence életéről (angol)
D.H. Lawrence hangja
Nyerd meg a könyvet a GEOPEN és a Profundus Librum II. közös játékában
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése